[Biblist] Frukostseminarium om psykosocial arbetsmiljö på biblioteken