[Biblist] Påminnelse: Intresseanmälan - arbetsgrupp för Dewey