Sveriges forskningsbibliotek behöver stärka sitt samarbete kring gallring och bevarande av fysiska samlingar

Show replies by date

1308
days inactive
1310
days old

biblist@lists.sunet.se

Manage subscription

4 comments
4 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (4)
  • jan.szczepanski63@gmail.com
  • karin.bystrom@ub.uu.se
  • m.hjort@telia.com
  • miguel.benito@taranco.eu