List name Post address Description
Medicinhistoria medicinhistoria@lists.sunet.se
Mediehistoria mediehistoria@lists.sunet.se Mailista för det Mediehistoriska nätverket i Stockholm
Medlemmar medlemmar@lists.sunet.se
Mim-highly.skilled mim-highly.skilled@lists.sunet.se
MITT-diskussion mitt-diskussion@lists.sunet.se Om digital tillgänglighet i offentlig sektor
MITT-nyheter mitt-nyheter@lists.sunet.se Information från MITT-nätverket
Museit-news museit-news@lists.sunet.se
Museit-pab museit-pab@lists.sunet.se
Museit-pmb museit-pmb@lists.sunet.se
MuseIT museit@lists.sunet.se The MuseIT consortium
Results per page: