<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563C1;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:#954F72;
        text-decoration:underline;}
p
        {mso-style-priority:99;
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman",serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph
        {mso-style-priority:34;
        margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:0cm;
        margin-left:36.0pt;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
span.EmailStyle19
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
span.EmailStyle20
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
/* List Definitions */
@list l0
        {mso-list-id:1030305729;
        mso-list-type:hybrid;
        mso-list-template-ids:1352068098 69009409 69009411 69009413 69009409 69009411 69009413 69009409 69009411 69009413;}
@list l0:level1
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0B7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level2
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level3
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level4
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0B7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level5
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level6
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level7
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0B7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level8
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level9
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
ol
        {margin-bottom:0cm;}
ul
        {margin-bottom:0cm;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="SV" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal">Hej! <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Vi har fått indikationer på att det finns funderingar kring hur man på lärosätet ska hantera utbytesstudier på forskarnivå samt doktorander från andra svenska lärosäten.
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Därför har konsortiet tagit fram en kort guide som beskriver följande tre fall:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2"><![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">        
</span></span></span><![endif]>Doktorander som kommer från annat svenskt lärosäte och ska studera en eller flera kurser på det egna lärosätet<o:p></o:p></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2"><![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">        
</span></span></span><![endif]>Inresande utbytesstudenter på forskarnivå<o:p></o:p></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2"><![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">        
</span></span></span><![endif]>Utresande utbytesstudenter, antagen till ämne på forskarnivå vid det egna lärosätet<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Guiden är tänkt att fungera som ett förtydligande av hur funktionaliteten för utbytesstudier kan tillämpas för studier på forskarnivå. Samt hur hantering av doktorander från andra svenska lärosäten kan ske.
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Guiden är bifogad här och ligger publicerad på: <a href="https://ladok.se/utbildningsvagar/forskarniva">
https://ladok.se/utbildningsvagar/forskarniva</a> <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV">Med vänlig hälsning</span><span style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV"> </span><span style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV">Klara Nordström</span></b><span style="font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV"><br>
</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV">Utbildning, Ladokkonsortiet</span><span style="font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV"><br>
</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV">• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • </span><span style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV"><img border="0" width="100" height="38" id="Picture_x0020_1" src="cid:image001.jpg@01D45596.03CB56A0" alt="Ladok"></span><span style="font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV"><br>
</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV">Malmö universitet/Ladokkonsortiet</span><span style="font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV"><br>
</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV">Wallingatan 2, 111 60 Stockholm, Sweden</span><span style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
</div>
</body>
</html>