<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563C1;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:#954F72;
        text-decoration:underline;}
p.msonormal0, li.msonormal0, div.msonormal0
        {mso-style-name:msonormal;
        mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman",serif;}
span.E-postmall18
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
span.E-postmall19
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:#1F497D;}
span.E-postmall20
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="SV" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Precis, det är det som är problemet. Det som önskas av verksamheten är att ha moduler där man fyller i antal hp i efterhand. Och det finns ju inte.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b><span style="mso-fareast-language:SV">Från:</span></b><span style="mso-fareast-language:SV"> Lars Brohlén <lars.brohlen@lnu.se>
<br>
<b>Skickat:</b> den 27 september 2018 12:28<br>
<b>Till:</b> Maria Bek <maria.bek@umu.se>; forskarutbladok@lists.sunet.se<br>
<b>Ämne:</b> SV: "Duttrapportering" av avhandlingspoäng<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Hej!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Det går att lägga struktur, liknande den som finns i program på grund- och avancerad nivå.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Men problemet är väl att man inte på förhand vet antalet hp som ska rapporteras<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Vänliga hälsningar<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Lars Brohlén<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Linnéuniversitetet<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Studerandeavdelningen<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Tel 0470-70 82 88 direkt<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Tel 0772-28 80 00 vxl<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b><span style="mso-fareast-language:SV">Från:</span></b><span style="mso-fareast-language:SV"> Forskarutbladok <<a href="mailto:forskarutbladok-bounces@lists.sunet.se">forskarutbladok-bounces@lists.sunet.se</a>>
<b>För </b>Maria Bek<br>
<b>Skickat:</b> den 27 september 2018 12:22<br>
<b>Till:</b> <a href="mailto:forskarutbladok@lists.sunet.se">forskarutbladok@lists.sunet.se</a><br>
<b>Ämne:</b> [Forskarutbladok] "Duttrapportering" av avhandlingspoäng<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Hej!<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Som jag har förstått det går det inte att ”duttrapportera” in avhandlingspoäng i nya Ladok. Man kan ju rapportera in avhandlingspoäng i ”fritext” när avhandlingen är helt klar men inte under forskarutbildningens gång. Hade det funnits möjlighet
 att lägga in moduler med möjlighet att lägga in ”fritexthp” på avhandlingen skulle det vara möjligt, men detta finns ju inte.
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Några av våra institutioner använder denna ”duttrapportering” idag och är oroliga. De påstår att Migrationsverket kräver inrapporterade avhandlingspoäng under utbildningens gång för att bevilja uppehållstillstånd. Är det någon som vet om
 det stämmer? <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Tacksam för skyndsamma svar! <span style="font-family:Wingdings">
J</span> <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Med vänlig hälsning,
<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><o:p> </o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Maria Bek
<br>
Systemadministratör<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Delprojektledare Införandeprojektet för nya Ladok<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Studentcentrum/Ladokgruppen<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Umeå universitet<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><o:p> </o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">tel: 090-786 53 07<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
</div>
</body>
</html>