<html><head>

<meta name="Generator" content="Novell Groupwise Client (Version 14.2.2  Build: 126868)">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head>
<body style="font: 10pt/normal Segoe UI; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"><div class="GroupWiseMessageBody" id="GroupWiseSection_1537955401000_Anngreth.Johansson@hb.se_6886873013230000BA1B5604147E436B_"><div>Hej Håkan,</div><div><br></div><div>Har provat och får inte heller bort det trots man bockat ur Beslutsinformation i utbildningsmallen. </div><div><br></div><div>När man skapar upp annan utbildningsinformation under fliken Utbildningsinformation så går det att ta bort beslutsinformation via mallarna. Kan det vara just de individuella tillfällena/åtagandena som ändå kräver beslutsinformation. Frågan är om det ska vara så eller om det är felaktigt.</div><div><br></div><div>Har ni Jirat ärendet?</div><div><br></div><span id="GWSignatureSent" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; margin-bottom: 5px; display: block;"><span style="display: block;"><br><span style="font-size: 10pt; display: inline-block; -ms-word-wrap: normal;"><div>Med vänlig hälsning</div>
<div>Anngreth Johansson</div>
<div>Systemförvaltare/handläggare Ladok</div>
<div>
<div>
<div>Tel: +46 33 435 43 79</div>
<div> </div></div>
<div>Utbildningsstöd</div>
<div>Högskolan i Borås</div>
<div>
<div>501 90 Borås</div></div></div></span></span></span><span style="margin-bottom: 5px; display: block;"><br></span>


<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Arial Unicode MS";
        panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:"Calibri Light";
        panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:"\@Arial Unicode MS";
        panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face
        {font-family:Verdana;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate
        {mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Ballongtext Char";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:8.0pt;
        font-family:"Tahoma","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
span.E-postmall17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri Light","sans-serif";
        color:windowtext;}
span.BallongtextChar
        {mso-style-name:"Ballongtext Char";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:Ballongtext;
        font-family:"Tahoma","sans-serif";}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->

<div class="GroupWiseMessageBody" id="GroupWiseSection_1537955401000_Anngreth.Johansson@hb.se_6886873013230000BA1B5604147E436B_"><span class="GroupwiseReplyHeader">>>> Håkan Wennersten <hakan.wennersten@gu.se> 2018-09-24 13:36 >>><br></span><div>
<div class="WordSection1">
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style='font-family: "Calibri Light","sans-serif";'>Hej<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style='font-family: "Calibri Light","sans-serif";'><o:p> </o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style='font-family: "Calibri Light","sans-serif";'>Vi på Göteborgs universitet har en fundering över steget Ange beslut, som måste anges när man skapar olika tillfällen (för forskningsarbete, individuellt åtagande etc.). Vi vill inte
 använda oss av det, och undrar om någon av er vet om det är möjligt att ta bort just det steget? Vi har mixtrat en del med mallarna men inte funnit något sätt.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style='font-family: "Calibri Light","sans-serif";'><o:p> </o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style='font-family: "Calibri Light","sans-serif"; mso-fareast-language: SV;'><img width="526" height="238" id="Bildobjekt_x0020_1" alt="cid:image001.jpg@01D4540A.D4012D00" src="cid:WNIYNRRSEGWS.IMAGE_1.jpeg"></span><span style='font-family: "Calibri Light","sans-serif";'><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style='font-family: "Calibri Light","sans-serif";'><o:p> </o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt;"><span style="color: gray; font-size: 10pt; mso-fareast-language: SV;"><o:p> </o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt;"><span style='color: gray; font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 9pt; mso-fareast-language: SV;'>Vänliga hälsningar<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt;"><span style='color: gray; font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 9pt; mso-fareast-language: SV;'>HÅKAN WENNERSTEN<br>
</span><span style='color: gray; font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-language: SV;'>Ladok<br>
<br>
GÖTEBORGS UNIVERSITET<br>
Sektionen för studieadministrativa system<br>
Rosenlundsgatan 4, vån 3<br>
Box 100, 405 30 Göteborg<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style='font-family: "Verdana","sans-serif"; mso-fareast-language: SV;'><o:p> </o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><o:p> </o:p></div>
</div>
</div>

</div></div></body></html>