<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Arial Unicode MS";
        panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:"Calibri Light";
        panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:"\@Arial Unicode MS";
        panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face
        {font-family:Verdana;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate
        {mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Ballongtext Char";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:8.0pt;
        font-family:"Tahoma","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
span.E-postmall17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri Light","sans-serif";
        color:windowtext;}
span.BallongtextChar
        {mso-style-name:"Ballongtext Char";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:Ballongtext;
        font-family:"Tahoma","sans-serif";}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="SV" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light","sans-serif"">Hej<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light","sans-serif"">Vi på Göteborgs universitet har en fundering över steget Ange beslut, som måste anges när man skapar olika tillfällen (för forskningsarbete, individuellt åtagande etc.). Vi vill inte
 använda oss av det, och undrar om någon av er vet om det är möjligt att ta bort just det steget? Vi har mixtrat en del med mallarna men inte funnit något sätt.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light","sans-serif";mso-fareast-language:SV"><img width="526" height="238" id="Bildobjekt_x0020_1" src="cid:image001.jpg@01D4540B.92A223E0" alt="cid:image001.jpg@01D4540A.D4012D00"></span><span style="font-family:"Calibri Light","sans-serif""><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><span style="font-size:10.0pt;color:gray;mso-fareast-language:SV"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:gray;mso-fareast-language:SV">Vänliga hälsningar<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:gray;mso-fareast-language:SV">HÅKAN WENNERSTEN<br>
</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:gray;mso-fareast-language:SV">Ladok<br>
<br>
GÖTEBORGS UNIVERSITET<br>
Sektionen för studieadministrativa system<br>
Rosenlundsgatan 4, vån 3<br>
Box 100, 405 30 Göteborg<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-language:SV"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
</div>
</body>
</html>