<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563C1;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:#954F72;
        text-decoration:underline;}
p.msonormal0, li.msonormal0, div.msonormal0
        {mso-style-name:msonormal;
        mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
span.EmailStyle18
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
span.EmailStyle19
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.EmailStyle20
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.EmailStyle21
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="SV" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Hej igen!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">När skulle det passa att ses under/i anslutning till NUAK? Jag ska ju själv inte delta så för mig passar det nästan när som. Jag kan som sagt boka en lokal här på KTH där vi kan vara.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Vänliga hälsningar<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">My Svensson<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">KTH<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #B5C4DF 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-language:SV">From:</span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-language:SV"> Lars Brohlén [mailto:lars.brohlen@lnu.se]
<br>
<b>Sent:</b> den 24 augus</span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-language:SV">ti 2018 12:14<br>
<b>To:</b> My Svensson; Forskarladok-mejllista (forskarutbladok@lists.sunet.se)<br>
<b>Subject:</b> SV: NUAK<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Hej!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Ja, gärna för mig<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Vänliga hälsningar<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Lars<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b><span style="mso-fareast-language:SV">Från:</span></b><span style="mso-fareast-language:SV"> My Svensson <mysven@kth.se>
<br>
<b>Skickat:</b> den 24 augusti 2018 10:35<br>
<b>Till:</b> Lars Brohlén <lars.brohlen@lnu.se>; Forskarladok-mejllista (forskarutbladok@lists.sunet.se) <forskarutbladok@lists.sunet.se><br>
<b>Ämne:</b> RE: NUAK<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Hej!</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Jag ska inte på NUAK men jobbar ju i Stockholm så passar det för andra kan vi gärna boka in ett möte då.</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Vänliga hälsningar</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">My</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"> </span><o:p></o:p></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #B5C4DF 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-language:SV">From:</span></b><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-language:SV"> Forskarutbladok
 [<a href="mailto:forskarutbladok-bounces@lists.sunet.se">mailto:forskarutbladok-bounces@lists.sunet.se</a>]
<b>On Behalf Of </b>Lars Brohlén<br>
<b>Sent:</b> den 24 augusti 2018 07:14<br>
<b>To:</b> Forskarladok-mejllista (<a href="mailto:forskarutbladok@lists.sunet.se">forskarutbladok@lists.sunet.se</a>)<br>
<b>Subject:</b> [Forskarutbladok] NUAK</span><o:p></o:p></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Hej!<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Är det några som ska åka på NUAK?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">I så fall kan vi kanske söka kontakt med varandra?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:SV">Vänliga hälsningar</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:SV">Lars Brohlén</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:SV">Linnéuniversitetet</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:SV">Studerandeavdelningen</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:SV">Tel 0470-70 82 88 direkt</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:SV">Tel 0772-28 80 00 vxl</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
</div>
</body>
</html>