<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:"Calibri Light";
        panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Verdana;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p.msonormal0, li.msonormal0, div.msonormal0
        {mso-style-name:msonormal;
        mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman",serif;}
span.E-postmall18
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri Light",sans-serif;
        color:windowtext;}
span.E-postmall19
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri Light",sans-serif;
        color:black;}
span.E-postmall20
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="SV" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Hej!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Vi har gjort det ganska enkelt för oss.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Ämne mm finns som parametrar från ”grundvärden”.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Vi har valt ÅÅÅÅ+löpnr<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Där ÅÅÅÅ står för när doktoranden startar sin forskarutbildning<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Vänliga hälsningar<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Lars Brohlén<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Linnéuniversitetet<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Studerandeavdelningen<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Tel 0470-70 82 88 direkt<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Tel 0772-28 80 00 vxl<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b><span style="mso-fareast-language:SV">Från:</span></b><span style="mso-fareast-language:SV"> Forskarutbladok <forskarutbladok-bounces@lists.sunet.se>
<b>För </b>Håkan Wennersten<br>
<b>Skickat:</b> den 3 september 2018 10:02<br>
<b>Till:</b> forskarutbladok@lists.sunet.se<br>
<b>Ämne:</b> [Forskarutbladok] Kodsättning ämnestillfälle<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Hej på er</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif"> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Vi här på Göteborgs universitet skulle behöva er input. Vi har lite problem med att komma ett bra system för koderna till nya ämnestillfällen. Hur har ni löst det?</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif"> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Koderna för forskningsarbetena tänkte vi ska följa nomenklaturen DOKTBM = DOKT för doktor och BM är institutionsförkortningen.</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif"> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><span style="font-size:10.0pt;color:gray;mso-fareast-language:SV"> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Verdana",sans-serif;color:gray;mso-fareast-language:SV">Vänliga hälsningar</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Verdana",sans-serif;color:gray;mso-fareast-language:SV">HÅKAN WENNERSTEN<br>
</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:"Verdana",sans-serif;color:gray;mso-fareast-language:SV">Ladok<br>
<br>
GÖTEBORGS UNIVERSITET<br>
Sektionen för studieadministrativa system<br>
Rosenlundsgatan 4, vån 3<br>
Box 100, 405 30 Göteborg</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Verdana",sans-serif;mso-fareast-language:SV"> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
</div>
</body>
</html>