<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:Verdana;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:Forte;
        panose-1:3 6 9 2 4 5 2 7 2 3;}
@font-face
        {font-family:"Calibri Light";
        panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate
        {mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Balloon Text Char";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:8.0pt;
        font-family:"Tahoma","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri Light","sans-serif";
        color:windowtext;}
span.EmailStyle18
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri Light","sans-serif";
        color:black;}
span.EmailStyle19
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.BalloonTextChar
        {mso-style-name:"Balloon Text Char";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Balloon Text";
        font-family:"Tahoma","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="SV" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Hej!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Vi använder det här systemet (inspirerat av KI):<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Tecken 1- 3 är början på ämneskoden, tecken 4-6 är halvår och år de antas. Tecken 7-8 är initialer på doktoranden. Kalle Andersson som antas till hösten 2018 till Byggvetenskap (BYV) får alltså följande kod:
 BYVH18KA.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><b><span lang="EN-US" style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Vänliga hälsningar
</span></b><b><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"> 
</span><span lang="EN-US" style="font-family:Forte;color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">My Svensson<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:#848484;mso-fareast-language:SV"><img width="70" height="70" id="Bildobjekt_x0020_2" src="cid:image001.jpg@01D44375.1ADBE400" alt="Kth Logo"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:1.5pt"><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#848484;mso-fareast-language:SV">My Svensson, fil. dr<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:1.5pt"><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#848484;mso-fareast-language:SV">Handläggare / Systemansvarig eISP<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:1.5pt"><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#848484;mso-fareast-language:SV"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:1.5pt"><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#848484;mso-fareast-language:SV">KTH<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:1.5pt"><i><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#848484;mso-fareast-language:SV">Universitetsförvaltningen</span></i><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#848484;mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt"><i><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#848484;mso-fareast-language:SV">AUA-Avdelning för utbildningsadministration / VoS-Verksamhetsuppföljning och systemstöd<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:1.5pt"><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#848484;mso-fareast-language:SV">Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:1.5pt"><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#848484;mso-fareast-language:SV">Tfn: 08-790 72 27<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#848484;mso-fareast-language:SV"><a href="mailto:mysven@kth.se">mysven@kth.se</a>,
<a href="http://www.kth.se/">www.kth.se</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Ladok har öppnat!
</span></b><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Ladok has opened!</span></i><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"> </span></b><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">Läs mer på/</span></b><i><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">read
 more at</span></i><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:#1F497D;mso-fareast-language:SV">
</span></b><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><u><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><a href="https://intra.kth.se/utbildning/utbildningsadministr/ladok">https://intra.kth.se/utbildning/utbildningsadministr/ladok</a></span></u><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #B5C4DF 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-language:SV">From:</span></b><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-language:SV"> Forskarutbladok
 [mailto:forskarutbladok-bounces@lists.sunet.se] <b>On Behalf Of </b>Håkan Wennersten<br>
<b>Sent:</b> den 3 september 2018 10:02<br>
<b>To:</b> forskarutbladok@lists.sunet.se<br>
<b>Subject:</b> [Forskarutbladok] Kodsättning ämnestillfälle<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light","sans-serif"">Hej på er</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light","sans-serif""> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light","sans-serif"">Vi här på Göteborgs universitet skulle behöva er input. Vi har lite problem med att komma ett bra system för koderna till nya ämnestillfällen. Hur har ni löst det?</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light","sans-serif""> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light","sans-serif"">Koderna för forskningsarbetena tänkte vi ska följa nomenklaturen DOKTBM = DOKT för doktor och BM är institutionsförkortningen.</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri Light","sans-serif""> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><span style="font-size:10.0pt;color:gray;mso-fareast-language:SV"> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:gray;mso-fareast-language:SV">Vänliga hälsningar</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:gray;mso-fareast-language:SV">HÅKAN WENNERSTEN<br>
</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:gray;mso-fareast-language:SV">Ladok<br>
<br>
GÖTEBORGS UNIVERSITET<br>
Sektionen för studieadministrativa system<br>
Rosenlundsgatan 4, vån 3<br>
Box 100, 405 30 Göteborg</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-language:SV"> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p>
</div>
</body>
</html>