<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css" style="display:none;"><!-- P {margin-top:0;margin-bottom:0;} --></style>
</head>
<body dir="ltr">
<div id="divtagdefaultwrapper" style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:'Times New Roman',Times,serif;" dir="ltr">
<p>Hej allesamman,</p>
<p><br>
</p>
<p>här kommer ytterligare ett litet lästips:</p>
<p><br>
</p>
<p>Europeiska Kommissionens expertgrupp för FAIR data <span>(<a href="http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3464" class="OWAAutoLink">http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3464</a>)  </span>har
 nyligen släppt preliminärversionen till sin rapport "<span style="font-family: "Times New Roman", Times, serif, EmojiFont, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", NotoColorEmoji, "Segoe UI Symbol", "Android Emoji", EmojiSymbols; font-size: 12pt;">Turning FAIR
 data into reality" - ni hittar den på Zenodo via </span><a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.1285272" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="x_OWAAutoLink" style="font-family: "Times New Roman", Times, serif, EmojiFont, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", NotoColorEmoji, "Segoe UI Symbol", "Android Emoji", EmojiSymbols; font-size: 12pt;">https://doi.org/10.5281/zenodo.1285272</a><span style="font-family: "Times New Roman", Times, serif, EmojiFont, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", NotoColorEmoji, "Segoe UI Symbol", "Android Emoji", EmojiSymbols; font-size: 12pt;"> </span>.</p>
<p><br>
</p>
<p>Rapporten gör ett försök att sammanfatta viktiga aspekter av FAIRness för data - både de som ingår i de ursprungliga FAIR-principerna från FORCE11, och ett antal idéer som tillkommit under de senare åren. Huvudresultatet är en "Action Plan" formulerad i
 form av 34 rekommendationer som expertgruppen nu uppmanar EU-kommissionen att stödja och implementera, inte minst i samband med utvecklingen av EOSC, European Open Science Cloud.</p>
<p><br>
</p>
<p>Alla som vill kommentera eller ge förslag är välkomna att göra detta fram till och med 5 augusti - se instruktioner på FAIR
<span style="font-family: "Times New Roman", Times, serif, EmojiFont, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", NotoColorEmoji, "Segoe UI Symbol", "Android Emoji", EmojiSymbols; font-size: 16px;">
Action Plan</span>s githubsidor -  <a href="https://github.com/FAIR-Data-EG/Action-Plan" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="x_OWAAutoLink" style="font-family: "Times New Roman", Times, serif, EmojiFont, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", NotoColorEmoji, "Segoe UI Symbol", "Android Emoji", EmojiSymbols; font-size: 16px;">https://github.com/FAIR-Data-EG/Action-Plan</a><span style="font-family: "Times New Roman", Times, serif, EmojiFont, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", NotoColorEmoji, "Segoe UI Symbol", "Android Emoji", EmojiSymbols; font-size: 16px;"> .
 Den här "stakeholder and community consultation"-processen är öppen för alla - såväl individer som organisationer. </span></p>
<p><span style="font-family: "Times New Roman", Times, serif, EmojiFont, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", NotoColorEmoji, "Segoe UI Symbol", "Android Emoji", EmojiSymbols; font-size: 16px;"><br>
</span></p>
<p><span style="font-family: "Times New Roman", Times, serif, EmojiFont, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", NotoColorEmoji, "Segoe UI Symbol", "Android Emoji", EmojiSymbols; font-size: 16px;">Det händer mycket på "FAIR-fronten" just nu, inte minst i EU-sammanhang,
 så jag rekommenderar alla att ta del av den här rapporten och den relaterade diskussionen. </span></p>
<p><span style="font-family: "Times New Roman", Times, serif, EmojiFont, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", NotoColorEmoji, "Segoe UI Symbol", "Android Emoji", EmojiSymbols; font-size: 16px;"><br>
</span></p>
<p><span style="font-family: "Times New Roman", Times, serif, EmojiFont, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", NotoColorEmoji, "Segoe UI Symbol", "Android Emoji", EmojiSymbols; font-size: 16px;">Trevlig sommar!</span></p>
<p>Maggie</p>
<div id="Signature">
<div style="font-family:Tahoma; font-size:13px">
<div style="font-family:Tahoma; font-size:13px">
<div><font size="2"><span style="font-family:Tahoma"></span></font> </div>
<div style="font-family:Tahoma"><font size="2">------------------<br>
Associate Professor Margareta Hellström</font></div>
<div style="font-family:Tahoma"><font size="2">ICOS Carbon Portal staff member<br>
<br>
</font></div>
<div style="font-family:Tahoma"><font size="2"><a tabindex="0" href="mailto:margareta.hellstrom@nateko.lu.se" id="LPNoLP">margareta.hellstrom@nateko.lu.se</a></font><font size="2">
</font></div>
<div style="font-family:Tahoma"><font size="2">Lund University   <br>
</font></div>
<div style="font-family:Tahoma"><font size="2">Department of Physical Geography and Ecosystem Science      
<br>
Sölvegatan 12, SE-22362 Lund, Sweden<br>
Phone: +46-(0)46-2229683<br>
<br>
</font></div>
<div style="font-family:Tahoma"></div>
<br>
</div>
</div>
</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0);">
<div>
<div style=""></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>