<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body dir="auto">
<div><span></span></div>
<div>
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:Futura;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563C1;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:#954F72;
        text-decoration:underline;}
span.E-postmall17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal">Hej.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">I Malmö har vi även valt att fokusera på all hantering av forskningsdata– eller forskningsdokumentation som vi efter lite diskussioner landade i som begrepp. Publicering ingår som en del i denna hantering. Förra veckan publicerade vi vår
 ”Handbok i hantering av forskningsdokumentation” som har som mål att ur perspektivet lagar, regler och förordningar beskriva hur vi på lärosätet skall hantera all information som skapas av ett forskningsprojekt.
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Handboken kommer så småningom få en mer tilltalade visuell utformning, samt placeras på medarbetarsidor riktade till forskare som är under uppbyggnad vid universitetet. Givet vis kommer alla också översättas till engelska.
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Handboken kommer revideras och uppdateras löpande. Sannolikt kommer den även utökas till att omfatta mer och angränsande frågor, som till exempel vilka regler som gäller för hantering av biobanker och patientdata.
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">För de av er som är intresserade finns handboken här: <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><a href="https://www.mah.se/medarbetare/For-ditt-arbete/Juridiska-fragor/Dokument--och-informationshantering/Hantering-av-forskningsdokument/">https://www.mah.se/medarbetare/For-ditt-arbete/Juridiska-fragor/Dokument--och-informationshantering/Hantering-av-forskningsdokument/</a><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Med vänlig hälsning<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Hanna Höie<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:Futura;mso-fareast-language:SV"><img border="0" width="74" height="87" style="width:.7708in;height:.9062in" id="Bild_x0020_1" src="cid:image001.png@01D408B3.80E49820" alt="id:image001.png@01D36E6B.B6AEC760"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV">Hanna Höie<br>
Arkivarie<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV">Ledningsstaben<br>
Malmö högskola<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:SV">205 06 Malmö
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;mso-fareast-language:SV">Tel: 040-66 58391<span style="color:black"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:SV"><a href="mailto:hanna.hoie@mah.se">hanna.hoie@mah.se</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
</div>
</div>
</body>
</html>