<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style>
<!--
@font-face
        {font-family:"Cambria Math"}
@font-face
        {font-family:Calibri}
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:#0563C1;
        text-decoration:underline}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:#954F72;
        text-decoration:underline}
span.E-postmall17
        {font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext}
.MsoChpDefault
        {font-family:"Calibri",sans-serif}
@page WordSection1
        {margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt}
div.WordSection1
        {}
-->
</style>
</head>
<body lang="SV" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div>Fk. /jonas</div>
<div><br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>-------- Originalmeddelande --------</div>
<div>Från: Sabina Anderberg <sabina.anderberg@su.se> </div>
<div>Datum: 2018-06-20 12:23 (GMT+01:00) </div>
<div>Till: openaccess.se@lists.chalmers.se </div>
<div>Rubrik: [openaccess.se] Allmänna  rekommendationer DHP från SUHF </div>
<div><br>
</div>
<div>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal">Hej!</p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal">F.K<br>
<br>
På sidan <span lang="EN-US"><a href="http://www.suhf.se/publicerat/rekommendationer"><span lang="SV">http://www.suhf.se/publicerat/rekommendationer</span></a></span> återfinns den nu godkända SUHF rekommendationen för allmänt innehåll i en DHP</p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><a href="http://www.suhf.se/storage/ma/63732293e5f5480099a280fae91e8540/d33053df90bf455a9d729f0313defc1e/pdf/9B3CEF338065B5269455CD32263A8AE92CE19871/REK%202018-1%20Rekommendation%20f%c3%b6r%20datahanteringsplan.pdf"><span lang="SV">http://www.suhf.se/storage/ma/63732293e5f5480099a280fae91e8540/d33053df90bf455a9d729f0313defc1e/pdf/9B3CEF338065B5269455CD32263A8AE92CE19871/REK%202018-1%20Rekommendation%20f%c3%b6r%20datahanteringsplan.pdf</span></a></span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal">SUHF kommer i eftermiddag att skicka ut denna till samtliga rektorer vid de svenska lärosätena.
</p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal">Fortsatt arbete och samordning mellan relevanta aktörer pågår för att tillhandahålla ett nationellt digitalt verktyg för DHP.</p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span style="">Vänliga hälsningar / Kind regards</span><span style=""></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="">Sabina Anderberg</span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="">__________________________________</span></b><span lang="EN-US" style=""></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="">Sabina Anderberg<br>
</span></b><span lang="EN-US" style="">Business Developer<br>
Stockholm University Library<br>
<br>
<b>Stockholm University</b><br>
SE-106 91 Stockholm <br>
Visiting address: Universitetsvägen 14 D <br>
Phone: <a href="tel:+46%208%20-16%2029%2094"><span style="color:blue">+46 (0) 8 -16 29 94</span></a> <br>
Mobile: <a href="tel:+46%20701-90%2077%2068"><span style="color:blue">+46 (0) 701-90 77 68</span></a><br>
<a href="http://www.su.se/"><span style="color:blue">www.su.se</span></a><br>
<br>
E-mail: <a href="mailto:sabina.anderberg@su.se"><span style="color:blue">sabina.anderberg@su.se</span></a><br>
Linkedin: Sabina Anderberg<br>
Twitter: @SabinaAnderberg<br>
Skype: Sabina Anderberg</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style=""> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="">Forskningsdatatjänster vid SU </span><span lang="EN-US" style=""><a href="http://su.se/biblioteket/publicera/forskningsdata"><span lang="SV" style="color:blue">http://su.se/biblioteket/publicera/forskningsdata</span></a></span><span style=""><br>
<br>
Research Data Management Services at SU </span><span lang="EN-US" style=""><a href="http://su.se/english/library/publish/research-data"><span lang="SV" style="color:blue">http://su.se/english/library/publish/research-data</span></a></span><span style=""></span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
</div>
</div>
</body>
</html>