<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman",serif;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {mso-style-priority:99;
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman",serif;}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph
        {mso-style-priority:34;
        margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:0cm;
        margin-left:36.0pt;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman",serif;}
p.xdefault, li.xdefault, div.xdefault
        {mso-style-name:x_default;
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman",serif;}
p.xmsonormal, li.xmsonormal, div.xmsonormal
        {mso-style-name:x_msonormal;
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman",serif;}
span.E-postmall20
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:#1F497D;}
span.E-postmall22
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
/* List Definitions */
@list l0
        {mso-list-id:1717048923;
        mso-list-type:hybrid;
        mso-list-template-ids:-1162599694 -1713241408 69009411 69009413 69009409 69009411 69009413 69009409 69009411 69009413;}
@list l0:level1
        {mso-level-start-at:0;
        mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:-;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-font-family:Calibri;
        mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@list l0:level2
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level3
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level4
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0B7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level5
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level6
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level7
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0B7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level8
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level9
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
ol
        {margin-bottom:0cm;}
ul
        {margin-bottom:0cm;}
--></style>
</head>
<body lang="SV" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">Hej!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">Tack för att du delar med dig av dina reflektioner, Jonas.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">Jag spinner vidare på policyfrågan med några reflektioner jag gjort under arbetet med att ta fram en forskningsdatapolicy på Lunds
 universitet.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">En policy, och processen att ta fram en policy, kan ju ha flera funktioner och syften. Vi har haft en samrådsprocess under policyarbetet
 (följs snart av en bred remissrunda), och då blev det tydligt hur många olika definitioner och förväntningar det finns på vad en policy är, och är till för.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><![if !supportLists]><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><![endif]><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">Policyn kan förmedla ledningens vision för lärosätet, och därmed ta ut en gemensam riktning i uppbyggnad av stöd, infrastruktur,
 nya arbetssätt etc.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><![if !supportLists]><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><![endif]><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">Policyn behöver kompletteras av guider och exempel på god forskningsdatahantering för olika typer av data, ämnesområden etc.
 för att konkretisera vad dessa nya sätt att arbeta innebär för forskningen.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><![if !supportLists]><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><![endif]><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">Genom att engagera forskare i framtagandeprocessen kan policyn (förhoppningsvis) vara förankrad i , och spegla forskarnas
 verksamhet. Ex genom att ha med forskare i skrivandet eller i en referensgrupp. <o:p>
</o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><![if !supportLists]><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><![endif]><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">En remissrunda kan fungera som förankringsprocess, och ytterligare stämma av policyn mot forskningen.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">Universitetsledningen ser policyn som ett sätt att förmedla visionen och riktningen, samtidigt som de är mycket måna om att ta tillvara
 på engagemang, initiativ, projekt etc som sker runtom på universitetet.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">Så jo, jag håller med: förankring i forskningen är mycket viktig.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">Hälsningar Monica<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Från:</span></b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"> Fdatastod [mailto:fdatastod-bounces@lists.sunet.se]
<b>För </b>Jonas Fransson<br>
<b>Skickat:</b> den 8 juni 2018 08:07<br>
<b>Till:</b> fdatastod@lists.sunet.se<br>
<b>Ämne:</b> [Fdatastod] VB: SUHF enkät om forskningsdata - status vid de svenska lärosätena.<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<div id="divtagdefaultwrapper">
<p><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Hej!<o:p></o:p></span></p>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata har genomför en enkätundersökning, se nedanstående mejl.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<p><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Det är fyra relevanta frågor som ställts i enkäten, men analysen av svaren visar på en normativ syn på hur frågorna bör hanteras/utvecklas. Är det självklart att en forskningsdatapolicy
 driver utvecklingen framåt på ett önskvärt sätt, eller finns det risker med policyer som inte är förankrade i forskningen när det gäller så känsliga frågor som forskningsdata? En lokal mall för datahanteringsplan säger inte heller något om stödet som ges till
 forskare kring datahanteringsplaner, kanske är det inte önskvärt med lokala/nationella DHP-mallar förrän de kan hanteras på ett konstruktivt och kvalitetshöjande sätt i kärnverksamheten (forskningen)? <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p> </o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">I Malmö har vi fokuserat på att sammanställa en "handbok" kring hantering av forskningsdokument (inklusive data). I första versionen kommer den ha fokus på korrekt hantering utifrån
 lagar och andra myndighetskrav, kommande versioner blir förhoppningsvis mer praktiknära. Vi ser det som viktigare att ge redskap för bättre datahantering än att skapa ett artificiellt ramverk i nuläget. Handboken kommer publiceras på webben före sommaren.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p> </o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">mvh<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Jonas<o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<div class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">
<hr size="2" width="98%" align="center">
</span></div>
<div id="divRplyFwdMsg">
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Från:</span></b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"> openaccess.se <<a href="mailto:openaccess.se-bounces@lists.chalmers.se">openaccess.se-bounces@lists.chalmers.se</a>>
 för Sabina Anderberg <<a href="mailto:sabina.anderberg@su.se">sabina.anderberg@su.se</a>><br>
<b>Skickat:</b> den 7 juni 2018 13:11<br>
<b>Till:</b> <a href="mailto:openaccess.se@lists.chalmers.se">openaccess.se@lists.chalmers.se</a><br>
<b>Ämne:</b> [openaccess.se] SUHF enkät om forskningsdata - status vid de svenska lärosätena.</span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">
<o:p></o:p></span></p>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"> <o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<p class="xdefault"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Hej!</span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xdefault"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"> </span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xdefault"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata skickade i februari 2018 ut en enkät till samtliga 37 medlemslärosäten.
</span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xdefault"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Av dessa skickade samtliga medlemslärosäten in sina anonyma svar vid enkätens slutdatum 23 mars.
</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D"><br>
</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Syftet med enkäten var att göra en snabb och enkel övergripande inventering av hur långt de svenska lärosätena har kommit i sitt arbete med att utveckla lokala infrastrukturer
 för arbetet med stöd för hantering av forskningsdata. </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D"><br>
</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Enkäten bestod av 4 övergripande frågor kring forskningsdatapolicy, mall för datahanteringsplan, lokal infrastruktur för hantering av forskningsdata, samt vilka de viktigaste
 frågorna inom forskningsdatahantering är just nu med svarsalternativen ja, nej och på gång samt kommentarsfält med möjlighet att lämna fritextsvar.
</span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xdefault"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D"> </span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xdefault"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Målsättningen med enkäten är att få ett hum om status just nu vid lärosätena och indikationer på hur och med vad SUHF tillsammans med andra relevanta aktörer kan
 stödja lärosätena med, t.ex. rekommendation för forskningsdatapolicy och datahanteringsplan.</span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xdefault"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"> </span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xdefault"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#2E75B6"><a href="http://www.suhf.se/storage/ma/ea831be4ef2746938ec95f9fae79bd46/70ba8373150843539031a394d03f8a64/pdf/751A1FEF4A1964C64ED820BE4F11E9937E5997A0/SUHF%20-%20Hantering%20av%20forskningsdata,%20status%20vid%20de%20svenska%20l%c3%a4ros%c3%a4tena%20-%20Sammanst%c3%a4llning%20enk%c3%a4t%20-%20v%c3%a5ren%202018.pdf" id="LPlnk14997"><span style="color:windowtext">Sammanfattning
 av enkätsvaren finns att ta del av här</span></a></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">.
</span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xdefault"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"> </span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xdefault"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Sammanfattningen har skickats ut till lärosät</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">ets<span style="color:black"> rektor, förvaltningschef</span>,
 bibliotekschef och registrator<span style="color:black">.</span></span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xdefault"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D"> </span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xdefault"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Sabina / för SUHF Nationella Arbetsgrupp för Forskningsdata</span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xmsonormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="xmsonormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Vänliga hälsningar / Kind regards<o:p></o:p></span></p>
<p class="xmsonormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Sabina Anderberg<o:p></o:p></span></p>
<p class="xmsonormal"><b><span lang="EN-US" style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">__________________________________</span></b><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xmsonormal"><b><span lang="EN-US" style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Sabina Anderberg<br>
</span></b><span lang="EN-US" style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Business Developer<br>
Stockholm University Library<br>
<br>
<b>Stockholm University</b><br>
SE-106 91 Stockholm <br>
Visiting address: Universitetsvägen 14 D <br>
Phone: <a href="tel:+46%208%20-16%2029%2094" id="LPlnk950719">+46 (0) 8 -16 29 94</a> <br>
Mobile: <a href="tel:+46%20701-90%2077%2068" id="LPlnk784679">+46 (0) 701-90 77 68</a><br>
<a href="http://www.su.se/" id="LPlnk86401">www.su.se</a><br>
<br>
E-mail: <a href="mailto:sabina.anderberg@su.se" id="LPlnk982140">sabina.anderberg@su.se</a><br>
Linkedin: Sabina Anderberg<br>
Twitter: @SabinaAnderberg<br>
Skype: Sabina Anderberg</span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xmsonormal"><span lang="EN-US" style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"> </span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xmsonormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">Forskningsdatatjänster vid SU
</span><span lang="EN-US" style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><a href="http://su.se/biblioteket/publicera/forskningsdata" id="LPlnk138086"><span lang="SV">http://su.se/biblioteket/publicera/forskningsdata</span></a></span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><br>
<br>
Research Data Management Services at SU </span><span lang="EN-US" style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><a href="http://su.se/english/library/publish/research-data" id="LPlnk639434"><span lang="SV">http://su.se/english/library/publish/research-data</span></a></span><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="xmsonormal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif;color:black"> <o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>