<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563C1;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:#954F72;
        text-decoration:underline;}
span.E-postmall17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Arial",sans-serif;
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="SV" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif">Hej!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif">Data Curation Unit (DCU) vid SLU skickade under senhösten 2017 ut en enkät till forskare vid universitetet om olika aspekter av datahantering, t.ex. vad de tycker om att dela
 data och vad de vet om kraven på bevarande av forskningsdata. Rapporten finns nu tillgänglig.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif">Hantering av datamängder, programvaror och rådata vid SLU. Sammanställning av svaren på en enkät om forsknings- och miljöanalysdata.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif"><a href="https://pub.epsilon.slu.se/15501/">https://pub.epsilon.slu.se/15501/</a>
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial",sans-serif"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:SV">Med vänlig hälsning,</span><span style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:SV"> </span><span style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:SV">Tomas Lundén</span><span style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:SV">Bibliotekarie</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:SV"> </span></b><span lang="EN-US" style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:SV">Sveriges lantbruksuniversitet, SLU</span></b><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:SV">Swedish University of Agricultural Sciences</span></b><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:SV"> </span></b><span lang="EN-GB" style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:SV">SLU-biblioteket<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;background:white;mso-fareast-language:SV">SLU, Box 234, 532 23 Skara</span><span style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:SV">Besöksadress:
<span style="background:white">Forskningshuset, Gråbrödragatan 19</span></span><span style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:SV">Tel: 0511-67041</span><span style="mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><a href="mailto:tomas.lunden@slu.se"><span style="color:blue">tomas.lunden@slu.se</span></a>,
</span><span lang="EN-US" style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><a href="http://www.slu.se/bibliotek/"><span lang="SV" style="color:blue">http://www.slu.se/bibliotek/</span></a></span><span style="color:black;mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><br>
</span><span lang="EN-GB" style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:SV">Twitter: @lundentomas<br>
ORCID<span style="color:#1F497D">: </span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:blue;mso-fareast-language:SV"><a href="http://orcid.org/0000-0003-0441-8300"><span lang="EN-GB" style="color:blue">http://orcid.org/0000-0003-0441-8300</span></a></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:SV"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:SV"><img border="0" width="102" height="102" style="width:1.0625in;height:1.0625in" id="Bild_x0020_1" src="cid:image001.jpg@01D3FE3A.D219F0B0" alt="slu-logo-small-rgb-web"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p>---<br>
När du skickar e-post till SLU så innebär detta att SLU behandlar dina personuppgifter. För att läsa mer om hur detta går till, klicka
<a href="https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/">här </a><br>
E-mailing SLU will result in SLU processing your personal data. For more information on how this is done, click
<a href="https://www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data/">here </a></p>
</body>
</html>