[Fdatastod] Avslutat projekt

Jonas Fransson jonas.fransson at mau.se
Tue Jun 25 12:19:16 UTC 2019


Hej alla,

Nu har vi avslutat vårt projekt kring tillgängliggörande av forskningsdata som haft ett fokus på forskarinvolvering. Slutrapporten från projektet "Tillgängliggörande av forskningsdata - lokal funktion för arbetet gentemot Svensk Nationell Datatjänst" är bifogad. Återkom gärna med frågor och kommentarer, men inte förrän i slutet av juli :)

Trevlig sommar!
Jonas

Jonas Fransson, PhD
Utvecklare av forskningsstöd / Coordinator Research Support Services
Malmö universitetsbibliotek / Malmö University Library
+46 (0)40 66 57 603 / +46 (0)72 234 94 17
jonas.fransson at mau.se<mailto:jonas.fransson at mau.se>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20190625/70b05b11/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Slutrapport från projektet Tillgängliggörande av forskningsdata - lokal funktion för arbetet gentemot Svensk Nationell Datatjänst - inkl projektdirektiv.pdf
Type: application/pdf
Size: 134016 bytes
Desc: Slutrapport från projektet Tillgängliggörande av forskningsdata - lokal funktion för arbetet gentemot Svensk Nationell Datatjänst - inkl projektdirektiv.pdf
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20190625/70b05b11/attachment-0001.pdf>


More information about the Fdatastod mailing list