[Fdatastod] Anmälan öppen till IFFIS 2019

Tuija Drake Tuija.Drake at kb.se
Mon Jun 17 13:48:05 UTC 2019


Missa inte att anmäla dig till IFFIS 2019 - Infrastruktur för forskningsinformation i ett öppet vetenskapssystem!

Detta är konferensen för dig som arbetar med forskningsinformation och forskningens infrastruktur inom FoU-sektorn och som vill uppdatera dig om vad som händer inom öppen vetenskap.

Vi är stolta att kunna presentera tre huvudtalare som kommer dela med sig av informativa, inspirerande och intressanta perspektiv på infrastrukturer för forskningsinformation i ett öppet vetenskapssystem. Huvudtalarna är:

 *  Karel Luyben, Chairman of the Executive Board of the European Open Science Cloud (EOSC)
 *  Gustaf Nelhans, Forskningsledare, Data4Impact
 *  Anne-Marie Eklund-Löwinder, Säkerhetschef Internetstiftelsen
Dessutom erbjuder konferensen parallella seminarier som presenterar praktiska erfarenheter och projektarbeten på angelägna teman. Dessa teman är:


·     Finansiering & Uppföljning

·     Samverkan & Spridning

·     Information & Juridik

·     Innovation & Teknik
Läs mer och anmäl dig här: https://delegia.com/iffis2019

OBS! Sista dag för anmälan är 25 oktober.

Välkommen med din anmälan!


Kungliga biblioteket, SUHF & Vetenskapsrådet[cid:image003.png at 01D4F06E.BE8FF040]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20190617/8f0af018/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 169 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20190617/8f0af018/attachment-0002.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 16336 bytes
Desc: image002.png
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20190617/8f0af018/attachment-0003.png>


More information about the Fdatastod mailing list