[Fdatastod] FAIR: Rapport med rekommendationer från Europeiska Kommissionens expergrupp för FAIR data

Margareta Hellström margareta.hellstrom at nateko.lu.se
Thu Jun 21 12:40:34 UTC 2018


Hej allesamman,


här kommer ytterligare ett litet lästips:


Europeiska Kommissionens expertgrupp för FAIR data (http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3464)  har nyligen släppt preliminärversionen till sin rapport "Turning FAIR data into reality" - ni hittar den på Zenodo via https://doi.org/10.5281/zenodo.1285272 .


Rapporten gör ett försök att sammanfatta viktiga aspekter av FAIRness för data - både de som ingår i de ursprungliga FAIR-principerna från FORCE11, och ett antal idéer som tillkommit under de senare åren. Huvudresultatet är en "Action Plan" formulerad i form av 34 rekommendationer som expertgruppen nu uppmanar EU-kommissionen att stödja och implementera, inte minst i samband med utvecklingen av EOSC, European Open Science Cloud.


Alla som vill kommentera eller ge förslag är välkomna att göra detta fram till och med 5 augusti - se instruktioner på FAIR Action Plans githubsidor -  https://github.com/FAIR-Data-EG/Action-Plan . Den här "stakeholder and community consultation"-processen är öppen för alla - såväl individer som organisationer.


Det händer mycket på "FAIR-fronten" just nu, inte minst i EU-sammanhang, så jag rekommenderar alla att ta del av den här rapporten och den relaterade diskussionen.


Trevlig sommar!

Maggie


------------------
Associate Professor Margareta Hellström
ICOS Carbon Portal staff member

margareta.hellstrom at nateko.lu.se<mailto:margareta.hellstrom at nateko.lu.se>
Lund University
Department of Physical Geography and Ecosystem Science
Sölvegatan 12, SE-22362 Lund, Sweden
Phone: +46-(0)46-2229683


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20180621/b3f7bdf7/attachment-0001.html>


More information about the Fdatastod mailing list