[Fdatastod] Malmö universitets handbok i hantering av forskningsdokumentation

Hanna Höie hanna.hoie at mau.se
Thu Jun 21 06:29:38 UTC 2018


Hej.

I Malmö har vi även valt att fokusera på all hantering av forskningsdata– eller forskningsdokumentation som vi efter lite diskussioner landade i som begrepp. Publicering ingår som en del i denna hantering. Förra veckan publicerade vi vår ”Handbok i hantering av forskningsdokumentation” som har som mål att ur perspektivet lagar, regler och förordningar beskriva hur vi på lärosätet skall hantera all information som skapas av ett forskningsprojekt.

Handboken kommer så småningom få en mer tilltalade visuell utformning, samt placeras på medarbetarsidor riktade till forskare som är under uppbyggnad vid universitetet. Givet vis kommer alla också översättas till engelska.

Handboken kommer revideras och uppdateras löpande. Sannolikt kommer den även utökas till att omfatta mer och angränsande frågor, som till exempel vilka regler som gäller för hantering av biobanker och patientdata.

För de av er som är intresserade finns handboken här:

https://www.mah.se/medarbetare/For-ditt-arbete/Juridiska-fragor/Dokument--och-informationshantering/Hantering-av-forskningsdokument/

Med vänlig hälsning
Hanna Höie

[id:image001.png at 01D36E6B.B6AEC760]

Hanna Höie
Arkivarie
Ledningsstaben
Malmö högskola
205 06 Malmö
Tel: 040-66 58391
hanna.hoie at mah.se<mailto:hanna.hoie at mah.se>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20180621/20d1bfe0/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 4685 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20180621/20d1bfe0/attachment-0001.png>


More information about the Fdatastod mailing list