[Fdatastod] Enkät om forskningsdata vid SLU

Tomas Lundén tomas.lunden at slu.se
Thu Jun 7 06:40:15 UTC 2018


Hej!
Data Curation Unit (DCU) vid SLU skickade under senhösten 2017 ut en enkät till forskare vid universitetet om olika aspekter av datahantering, t.ex. vad de tycker om att dela data och vad de vet om kraven på bevarande av forskningsdata. Rapporten finns nu tillgänglig.

Hantering av datamängder, programvaror och rådata vid SLU. Sammanställning av svaren på en enkät om forsknings- och miljöanalysdata.

https://pub.epsilon.slu.se/15501/


Med vänlig hälsning,

Tomas Lundén
Bibliotekarie

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Swedish University of Agricultural Sciences

SLU-biblioteket
SLU, Box 234, 532 23 Skara
Besöksadress: Forskningshuset, Gråbrödragatan 19
Tel: 0511-67041
tomas.lunden at slu.se<mailto:tomas.lunden at slu.se>, http://www.slu.se/bibliotek/

Twitter: @lundentomas
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0441-8300
[slu-logo-small-rgb-web]

---
När du skickar e-post till SLU så innebär detta att SLU behandlar dina personuppgifter. För att läsa mer om hur detta går till, klicka här <https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/>
E-mailing SLU will result in SLU processing your personal data. For more information on how this is done, click here <https://www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20180607/87cdec27/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4758 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20180607/87cdec27/attachment.jpg>


More information about the Fdatastod mailing list