[Fdatastod] Blog Open Science

Sabina Anderberg Sabina.Anderberg at sub.su.se
Thu Jun 1 17:35:43 CEST 2017


Hej!

Bifogar länk till Stockholm University Press blog där det finns möjlighet att blogga om Open Science från olika perspektiv och roller oberoende av lärosätestillhörighet eller aktörsroll.

Målet med bloggen är att nationellt och internationellt sprida information och erfarenheter från t.ex. studiebesök, konferenser, projekt etc. inom frågor som rör öppen vetenskap, med särskilt fokus på öppna data.
Bloggen är ett komplement till KB:s Open Access blogg och till den här mejllistan.

Initiativtagare till bloggen är Monica Lassi, LU, Sverker Holmgren UU och undertecknad. I väntan på en ev. annan nationell bloggyta som är lärosätesoberoende använder vi Stockholm University Press Blog.

https://blog.stockholmuniversitypress.se/2017/05/31/about-the-research-data-alliance-and-the-ninth-plenary-meeting/

Kontakta undertecknad om du vill delta med inlägg. Vi ser fram emot ett aktivt övergripande informationssamarbete mellan flera olika aktörer.

Vänliga hälsningar / Kind regards
Sabina Anderberg
__________________________________
Sabina Anderberg
Business Developer
Stockholm University Library

Stockholm University
SE-106 91 Stockholm
Visiting address: Universitetsvägen 14 D
Phone: +46 (0) 8 -16 29 94<tel:+46%208%20-16%2029%2094>
Mobile: +46 (0) 701-90 77 68<tel:+46%20701-90%2077%2068>
www.su.se<http://www.su.se/>

E-mail: sabina.anderberg at sub.su.se<mailto:sabina.anderberg at sub.su.se>
Twitter: @SabinaAnderberg
Linkedin: Sabina Anderberg
_________________________________
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20170601/7b89987b/attachment.html>


More information about the Fdatastod mailing list