[Biblist] Lågt i tak på Stockholms sb för att säkra demokratin

Jan Szczepanski jan.szczepanski63 at gmail.com
Fri Jan 7 18:00:28 UTC 2022


detta enligt en lång artikel i SvD som publicerades för någon timme sedan

https://www.svd.se/jag-far-veta-att-han-forbjudits-skriva

Klipp

Som Peter upplever det är det som hänt bara en liten pusselbit i vad han
beskriver som en allt lägre takhöjd för vilka åsikter man som anställd kan
diskutera. Han berättar hur en text han nyligen skrivit om ett läsfrämjande
projekt i Rinkeby, censurerats och justerats efter publicering – som en
följd av interna påtryckningar. Ord som hijab, polis och muslim har tagits
bort, liksom en mening om att barn i Rinkeby inte alltid ges samma
förutsättningar att lära sig svenska. Man ansåg att texten målade upp en
bild av Rinkeby som biblioteket aktivt försöker motarbeta. Men Peter tänker
precis tvärtom: Att inte beskriva verkligheten som den är med alla de
utmaningar som finns är ju att osynliggöra de människor som lever mitt i
detta.

klipp

I grunden, förklarar Peter, handlar det om att så länge man som
bibliotekarie följer rätt trossatser får man beröm och grönt ljus. Men
avviker man bara lite kan det få konsekvenser både för ens
karriärutveckling och arbetsmiljö. Om någon till exempel föreslår att
skriva om Lars Vilks bortgång eller bjuda in Ivar Arpi till samtal så blir
det problem, redogör han. Det skulle kunna kränka någon och frågan dras i
långbänk. Samma sak gäller dock inte när vänsterdebattörer som Maria
Sveland eller Alexandra Pascalidou bjuds in.
klipp


Einar Ehn-Briem jobbar som bibliotekarie i Vällingby. Även han vittnar om
en låg takhöjd. Han upplever att det började märkas 2015 när biblioteket
var tvunget att ändra sina öppettider på grund av ungdomsgäng som härjade i
stadsdelen. Och när man skulle kommunicera detta utåt sa man att det var
för att man skulle kunna ha öppet för förskoleklasser på morgonen. Han
tyckte att det var ett svek mot medborgarna som ju visste att det inte var
sant. Och oroades över hur detta skulle påverka tilliten till biblioteket
som institution.

klipp

För även om alla i detta fall har sina papper ordning. Och inga
oegentligheter kunnat avslöjas, så finns den kvar. Den skavande känslan
efter första mötet med Peter. Hans rädsla att tala. Och alla som av samma
rädsla väljer att vara tysta. Och till detta det mönster av en allt
starkare politisk kontroll som träder fram när man läser de med jämna
mellanrum uppdaterade handlingsplaner som skrivs för att säkra demokratin.Jan

-- 
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: Jan.Szczepanski63 at gmail.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/biblist/attachments/20220107/113df230/attachment.html>


More information about the Biblist mailing list