MITT-nyheter -- Information från MITT-nätverket

 

Om MITT-nyheter

Den här maillistan används för nyhetsutskick från MITT-nätverket. Till exempel inbjudningar till nätverkets träffar.

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar med digital tillgänglighet i offentlig sektor. Alltså hur digitala tjänster kan utformas så att alla människor - oavsett t.ex. funktionsnedsättning kan använda dem.
Det knyter det an till och utgör ett komplement till Vägledningen för webbutveckling.

OBS! För diskussioner använder vi en annan lista: MITT-diskussion.

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet MITT-nyheter . (The current archive is only available to the list members.)

Personuppgifter och dataskydd

Post- och telestyrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter finns på http://pts.se/. Pär Lannerö är för närvarande kontaktperson.

Ändamålet för behandlingen framgår ovan. Den rättsliga grunden för denna behandling enligt PUL §10 är allmänt intresse. Den information vi lagrar är din e-postadress, ditt namn (om du själv registrerar det) och inställningar för brevleverans. Du kan själv radera eller redigera dina uppgifter. Ovanstående uppgifter lagras så länge forumet är aktivt tills du själv eller PTS avregistrerar dig (t.ex. pga missbruk av tjänsten) eller tills det under en längre tid inte går att skicka brev till din adress.

Om du skickar brev till listan som distribueras till alla användare så lagras även innehållet i dessa brev i listans arkiv. Kontakta PTS om vill utnyttja din rätt att radera eller korrigera innehåll i brevarkivet som har anknytning till dig.

Har du klagomål på hur personuppgifter behandlas så har du rätt att vända dig till Datainspektionen. Maillistan driftas av Sunet som har sina servrar i Sverige, men listans deltagare kan förstås befinna sig i andra länder och i så fall kan e-postinnehåll som du skickat till listan komma att lämna Sverige.

Anmäl dig till MITT-nyheter

Du kan anmäla dig till MITT-nyheter genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att ingen annan ska kunna anmäla dig på listan mot din vilja. När du har bekräftat detta, kommer din anmälan att skickas till listans moderator för godkännande. Du kommer därefter att få moderatorns beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en dold lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar bara är tillgänglig för listadministratören.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat. 

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av MITT-nyheter
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Skriv in administratörsadress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Administratörsadress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan MITT-nyheter), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan MITT-nyheter administreras av par.lannero at pts.se
Administrativ sida för MITT-nyheter (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på lists.sunet.se

Delivered by Mailman
version 2.1.16
Programmerat i Python GNU's Not Unix Debian Powered