Avtalssam

Avtalssam är en e-postlista för svenska universitets-, högskole- och myndighetsbibliotek. Listans syfte är att underlätta samverkan kring lokala e-resursavtal.

Innehållet är konfidentiellt och endast tillgängligt för listans medlemmar.

Anmäl dig till epostlistan

För att undvika att någon registrerar dig mot din vilja kommer du efter din anmälan att få ett e-postbrev för bekräftelse. När du svarat på bekräftelsen kommer din anmälan att skickas till listans moderator för godkännande. Du kommer därefter att få moderatorns besked skickat till dig i ett nytt e-postbrev.

Please fill out the following captcha