Med vänlig hälsning/Kind regards

 

Helén Svensson

Studie- och karriärvägledare /Study and Career Counsellor

Studentcentrum/ Student Center

Högskolan i Borås / University of Borås

Vån 3, Rum B 323 vid Studentcentrum/ Floor3, room B 323 at the Studentcenter

 

Telefontid varje vardag kl 10.00-12.00 tel 033-435 4015

studievagledning@hb.se